جشنواره تخفیف

کد تخفیف دامنه

دامنه com

کد تخفیف : ZT0CYYDE27
درصد تخفیف : 10 درصد
انقضا: 60 روز

دامنه ir

کد تخفیف : F6SUUGY6R9
درصد تخفیف : 50 درصد
انقضا: 1 سال

دامنه net

کد تخفیف : بزودی
درصد تخفیف : 45 درصد
انقضا: –

دامنه org

کد تخفیف : بزودی
درصد تخفیف : 40 درصد
انقضا: –

دامنه info

کد تخفیف : بزودی
درصد تخفیف : 50 درصد
انقضا: –

کد تخفیف هاستینگ

هاست 1 گیگ (ایران ، آلمان )

کد تخفیف : MS56VFTW3N
درصد تخفیف : 20 درصد
انقضا: 180 روز

هاست 4 گیگ (ایران ، آلمان )

کد تخفیف : 1BS9U93VYV
درصد تخفیف : 20 درصد
انقضا: 180 روز

کد تخفیف سرور مجازی

سرور مجازی 2 هسته ای

کد تخفیف : NHMFZ0296Y
درصد تخفیف : 15 درصد
انقضا: 180 روز

سرور مجازی 4 هسته ای

کد تخفیف : NHMFZ0296Y
درصد تخفیف : 15 درصد
انقضا: 180 روز

sed Praesent quis, mattis libero id,