مراجعه کننده عزیز در این صفحه فقط با پر کردن فرم زیر برای شما شارژ ارسال میشود ونیازی به واردکردن شماره حساب یا کارت بانکی نیست این یک روش تبلیغاتی جدید است و هرشماره موبایل فقط یکبار میتواند شارژ رایگان دریافت کنند. شارژهای بعدی از طریق اسپانسرهای جدید اعلام خواهد شد.
با احترام مدیریت پاپا سرور papaserver.ir

دریافت شارژ رایگان

وارد کردن تمامی فیلدها الزامی میباشد

logo