سرور مجازی (vps)

server majazi
 • سرور مجازی - 1 هسته

  ماهیانه
 • 50,000/تومان
 • HDD 20Gb
 • RAM 1Gb
 • CPU 1CORE
 • Germany / Iran
server majazi
 • سرور مجازی - 2 هسته

  ماهیانه
 • 70,000/تومان
 • HDD 40Gb
 • RAM 2Gb
 • CPU 2CORE
 • Iran
server majazi
 • سرور مجازی - 2 هسته

  ماهیانه
 • 70,000/تومان
 • HDD 40Gb
 • RAM 2Gb
 • CPU 2CORE
 • Germany
server majazi
 • سرور مجازی - 4 هسته

  ماهیانه
 • 90,000/تومان
 • HDD 60Gb
 • RAM 6Gb
 • CPU 4CORE
 • Iran
server majazi
 • سرور مجازی - 4 هسته

  ماهیانه
 • 90,000/تومان
 • HDD 60Gb
 • RAM 6Gb
 • CPU 4CORE
 • Germany
consectetur id ut felis venenatis commodo vulputate, facilisis nec tempus