میزبانی آلمان


papa host5
 • هاست لینوکس

  فضا 16 گیگ
 • 800,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه نامحدود
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست آلمان
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ir رایگان دارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان
papa host4
 • هاست لینوکس

  فضا 8 گیگ
 • 500,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه 10
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست آلمان
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ir رایگان دارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان
papa host3
 • هاست لینوکس

  فضا 4 گیگ
 • 280,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه 5
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست آلمان
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ir رایگان دارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان
papa host2
 • هاست لینوکس

  فضا 2 گیگ
 • 240,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه 3
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست آلمان
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ir رایگان دارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان
papa host1
 • هاست لینوکس

  فضا 1 گیگ
 • 140,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه 2
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست آلمان
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه رایگان ندارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان

دریافت هدیه

مراجعه کننده عزیز شما با پر کردن فرم مربوطه هدیه خود را دریافت می کنید و نیازی به واردکردن اطلاعات حساب بانکی شما نیست این یک روش تبلیغاتی جدید است و جوایز در هر سایت متغیر است.
با احترام مدیریت پاپا سرور  | کلیک کنید

x