میزبانی ایران


papa host5
 • هاست لینوکس

  فضا 16 گیگ
 • 960,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه نامحدود
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست ایران
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ir رایگان دارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان
papa host4
 • هاست لینوکس

  فضا 8 گیگ
 • 660,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه 10
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست ایران
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ir رایگان دارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان
papa host3
 • هاست لینوکس

  فضا 4 گیگ
 • 440,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه 5
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست ایران
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ir رایگان دارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان
papa host2
 • هاست لینوکس

  فضا 2 گیگ
 • 350,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه 3
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست ایران
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ir رایگان دارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان
papa host1
 • هاست لینوکس

  فضا 1 گیگ
 • 250,000
  تومان - سالیانه
 • زیر دامنه 2
 • SSL رایگان
 • Cpanel
 • PHP 7.3
 • دیتابیس دارد
 • هاست ایران
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه رایگان ندارد
 • آنتی DDOS,SHELL
 • بکاپ هفتگی و ماهانه
 • انتقال سایت به پاپا سرور رایگان

ut Nullam leo efficitur. risus. vel, ut Aenean Sed dapibus