تعرفه خطوط

,

تعرفه خطوط

شماره متناظر:

شماره تلفن ثابتی که متعلق به شخص بوده و از طریق ارسال مدارک (قبض تلفن و کارت ملی صاحب خط) در حین فرآیند فعالسازی سرویس، مالکیت آن احراز میشود. لذا شماره ارسال پیامک برای این دسته از کاربران با پیش شماره ۰۲۱ و ۰۲۶ و بلافاصله شماره تلفن ثابت فرد پس از ان می باشد. به عنوان مثال 02144963602

شماره غیرمتناظر:

شماره هایی که مجازی بوده و متعلق به شخص خاصی نمیباشد. این شماره ها با پیش شماره ***۰۲۱۰۰۰ شروع شده و پس از ۰۲۱۰۰۰ شماره ای مطابق با درخواست متقاضی اختصاص می یابد. به عنوان مثال شماره هایی که مجازی بوده و متعلق به شخص خاصی نمیباشد. این شماره ها با پیش شماره ***۰۲۱۰۰۰ شروع شده و پس از ۰۲۱۰۰۰ شماره ای مطابق با درخواست متقاضی اختصاص می یابد. به عنوان مثال 02100063603

تعرفه پیامک
توضیحات  قیمت برای کاربران عادی قیمت برای شرکت ها و ارگان ها تعداد ارقام
ثبت نام خط پیامک ثابت  300,000 تومان 250,000 تومان 5-4
ثبت نام خط پیامک ثابت 35,000 تومان 30,000 تومان 8
ثبت نام خط غیر متناظر تلفن ثابت 300,000 تومان 250,000 تومان 7
ثبت نام خط غیر متناظر تلفن ثابت 35,000 تومان 30,000 تومان 8

★ برای تمام موسسات خیریه فعال سازی شماره پیامک تلفن ثابت رایگان است ★

sem, ultricies adipiscing consequat. elit. ut id,